İstimlak Nedir ?

 

İstimlak, kamu yararı söz konusu olduğunda devlet veya kamu kurumları tarafından özel mülklerde bulunan taşınmaz malların tamamının veya bir kısmının bedelini ödeyerek devletin veya kamu tüzel kişiliğinin himayesine geçirilmesi işlemidir. Bu işlem halk arasında genellikle "kamulaştırma" olarak da adlandırılmaktadır.

 

İstimlak işlemi genellikle altyapı projeleri veya toplumun genel faydasını sağlayacak büyük çaplı projeler için uygulanır. Örneğin, yeni bir yol, park, tramvay, metro, otopark, alt ve üst geçit veya mezarlık gibi hizmet alanları için araziye ihtiyaç duyulduğunda istimlak yoluna başvurulabilir. Gayrimenkul sahipleri, bu projeler için kendi mülklerinin tamamının veya bir kısmının kamuya devredilmesine razı olmazlarsa, devlet istimlak yoluna başvurarak bedel ödeyerek bu mülkleri kamulaştırabilir.

 

İstimlak bedeli, gayrimenkul sahibine devlet veya ilgili kamu kurumu tarafından peşin olarak ödenir. İstimlak işlemi genellikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yönetilir ve istimlak bedeli bu kurum tarafından belirlenir. Bedel tespiti sürecinde gayrimenkul sahibiyle uzlaşma sağlanabilir ve belirlenen bedel üzerinde anlaşmaya varılırsa, taraflar arasında bir uzlaşma tutanağı imzalanır. Ancak, uzlaşma sağlanamazsa, bedel konusunda hükûmet tarafından belirlenen mevzuata uygun olarak bir değerleme süreci uygulanır ve bedel mahkeme tarafından belirlenebilir.

 

İstimlak işlemi, devletin veya kamu kurumlarının halkın çıkarlarına hizmet etmek amacıyla gerçekleştirdiği bir yöntemdir. Ancak, istimlak işlemleri bazen tartışmalı olabilir ve mülk sahipleri ile kamunun çıkarları arasında bir denge kurulması gerekebilir. Bu nedenle, istimlak sürecinde mülk sahiplerinin haklarına ve adil bir bedel ödenmesine dikkat edilmesi önemlidir.

15.07.2023
Haberi paylaş :