Emlak beyannamesi

 

Emlak beyannamesi veya emlak beyanı, kişi ve kuruluşların sahip oldukları taşınmaz malları (arsa, arazi, konut, bina vb.) ve bu mallar üzerinden elde edilen kira gelirlerini bildirmek amacıyla ilgili belediyelere yapılan bildirimleri ifade eder. Emlak beyannameleri, ilgili birimlerin gerekli hesaplamaları yaparak emlak vergisini belirlemesini sağlar.

Emlak beyannamesi vermek için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmez. Emlak Kanunu'na göre, arsa, arazi, konut ve bina gibi tüm gayrimenkullerin vergilendirilmesi için emlak beyannamesi vermek zorunludur. Emlak beyannamesi, tüm gayrimenkul sahiplerinin devlete bildirmekle yükümlü olduğu bir işlemdir.

Emlak beyannamesi, taşınmaz malların bağlı olduğu belediyelerin emlak birimlerine verilir. Taşınmaz mal bilgileriyle birlikte ilgili belediyenin Emlak Servisi birimine giderek gerekli bilgiler öğrenilebilir. Ayrıca, emlak beyannamesi internet üzerinden de verilebilir. Emlak beyannamesini internetten vermek için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Emlak beyannamesi vermek için gerekli evraklar şunlardır:

 

  1. Tapu fotokopisi
  2. Adres ve telefon numarası
  3. Mülk sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. Yapı ruhsatı
  5. İskan fotokopisi
  6. Tapu kayıtlarına dayanarak doldurulmuş emlak beyan formu

 

Bu işlem, e-Devlet Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden de gerçekleştirilebilir.

Emlak beyannameleri yasalar gereği yılın son gününe kadar verilmelidir. Örneğin, 2018 yılına ait emlak beyannamesi 31 Aralık 2018 tarihine kadar, 2019 yılına ait emlak beyannamesi ise 31 Aralık 2019 tarihine kadar verilebilir. Yeni bir konut satın alan kişiler, taşınmazın alındığı yılın sonuna kadar emlak beyannamesini de yapmaları gereken işlemler listesine eklemelidirler. Emlak beyannamesi yıl sonuna kadar yapılmazsa, mülk sahibi çeşitli cezalara tabi olabilir.

Emlak beyannamesi verilmemesi veya geç verilmesi durumunda ceza uygulanır. Normal koşullarda beyan edilmemiş veya geç beyan edilmiş gelir tutarı üzerinden ceza hesaplanır. Ortaya çıkan verginin bir katı kadar ceza mülk sahibine uygulanır ve ayrıca aylık %1,4 oranında gecikme faizi uygulanır.

Konut satışında vergiyi düşük göstermek veya hiç göstermemek için konut değerini düşük göstermek, emlak beyannamesinde usulsüzlüğe neden olur. Konutun değeri düşük gösterildiğinde gelir vergisi de düşük çıkar. Ancak bu durum yetkililer tarafından tespit edildiğinde ciddi cezalara maruz kalınabilir. Bu nedenle emlak beyannamesinin zamanında ve usule uygun olarak hazırlanması önemlidir.

Emlak beyannamesi genellikle yılda bir kez verilir. Ancak bir gayrimenkulün satılması durumunda, yeni alıcı tarafından tekrar emlak beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

Yazıyı Paylaş :