Ortaklığın Giderilmesi Davası

 

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Şartları:

 

  1. Yetkili Mahkemeye Başvuru: Ortaklığın giderilmesi davası, gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki yetkili Sulh Hukuk Mahkemesine başvurularak açılır. Davayı bir hissedar açabilir, davalı taraf ise diğer hissedarlardır. Davaya dahil olması gereken tüm paydaşlar davada yer almalıdır. Bir hissedarın vefatı durumunda, mirasçılar davada temsil edilir. Davacı, davaya başladıktan sonra feragat etse bile ileride tekrar ortaklığın giderilmesi davası açabilir.

  2. Gayrimenkulün Paylaşılabilir Olması: Mahkeme, davayı incelemek üzere bir bilirkişi atar. Bilirkişi, gayrimenkulün paylaşılabilir olup olmadığını inceler. Eğer paylaşma mümkün değilse, ortaklığın giderilmesi yoluna gidilir.

 

Ortaklığın Giderilmesi Yolları:

 

  1. Aynen Taksim (Paylaştırma): Taraflar, gayrimenkulü hisselerine göre paylaştırmak konusunda anlaşırlarsa, mahkeme bu yönde bir karar verebilir. Hissedarlar, gayrimenkulün nasıl paylaşılacağına dair bir mutabakata varmalıdır. Ancak, taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa veya talep edilmezse diğer yöntem olan satış yoluna gidilebilir.

  2. Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesi: Gayrimenkul, hisselerine göre taraflar arasında paylaştırılamazsa, satış yoluyla ortaklığın giderilmesi gerçekleştirilir. Satış işlemi, icra dairesi veya satış memurluğu tarafından gerçekleştirilir. Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanırsa, sadece hissedarların katılımıyla bir açık artırma yapılabilir. Satış gerçekleştikten sonra, hissedarlara sahip oldukları pay oranında bir bedel ödenir.

 

Ortaklığın giderilmesi davası, hisseli gayrimenkulün paydaşlar arasında adil bir şekilde bölüşülmesini sağlayan bir süreçtir. Mahkeme, tarafların haklarını gözeterek ve gerekli incelemeleri yaparak karar verir. Bu süreçte, bir gayrimenkul avukatından veya uzman bir emlak danışmanından destek almak yararlı olabilir.

Yazıyı Paylaş :