Gayrimenkul Kiralamalarında Öncesi Ve Sonrası

 

kiraya veren (mülk sahibi) ile kiracı arasında yapılan bir sözleşmedir. Türk Borçlar Kanunu'nun 299. maddesine göre, kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

 

Kira sözleşmesi, aşağıdaki unsurları içermelidir:

 

  1. Taraflar: Sözleşmede, kiraya veren (ev sahibi) ve kiracıların (mülkü kiralayan kişi) kimlik bilgileri yer almalıdır. İsim, soyadı, adres, TC kimlik numarası gibi bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde belirtilmesi önemlidir.

  2. Mülkün Tanımı: Sözleşmede kiralanan mülkün tam adresi, cinsi (apartman dairesi, iş yeri, villa vb.), kat ve daire numarası gibi bilgiler yer almalıdır. Ayrıca mülkün durumu, varsa eşyaların ve demirbaşların listesi de sözleşmede belirtilmelidir.

  3. Kiralama Süresi: Sözleşmede kiralama başlangıç tarihi ve kiralama süresi açıkça belirtilmelidir. Kiralama süresi, belirli bir süre (örneğin 1 yıl) veya belirsiz süreli olabilir.

  4. Kira Bedeli ve Ödeme Şartları: Sözleşmede kira bedeli, aylık veya yıllık olarak belirtilmelidir. Kiranın hangi tarihlerde ve hangi şekilde (nakit, banka havalesi, çek vb.) ödeneceği de sözleşmede yer almalıdır. Ayrıca kira bedeli üzerinde yapılacak zam oranları ve zam tarihleri de belirtilmelidir.

  5. Depozito: Ev sahibi, kiracıdan genellikle bir depozito talep eder. Depozito, kiracının mülkü hasarsız bir şekilde teslim etmesi durumunda iade edilecektir. Sözleşmede depozito miktarı, nasıl ödeneceği, iade şartları ve depozitonun hangi durumlarda kullanılabileceği açıkça belirtilmelidir.

  6. Bakım ve Onarım: Sözleşmede, mülkün bakım ve onarım sorumlulukları açıkça belirtilmelidir. Kiracı, mülkü kullanırken normal bakım ve onarımları yapmakla yükümlüdür. Ancak büyük onarım ve tadilat işleri genellikle ev sahibinin sorumluluğundadır.

  7. Kullanım Şartları: Sözleşmede, mülkün nasıl kullanılacağı, kiracının hangi amaçlarla kullanabileceği veya kullanamayacağı gibi kullanım şartları belirtilmelidir. Örneğin, konut olarak kiralanan bir mülkün ticari amaçlarla kullanılması genellikle izin verilmez.

  8. İptal ve Fesih Şartları: Sözleşmede, kiracının sözleşmeyi nasıl feshedebileceği, fesih süresi ve koşulları, tarafların uyması gereken bildirim süreleri gibi fesih şartları yer almalıdır.

  9. Diğer Hükümler: Sözleşmede, elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerin sorumluluğu, emlak vergisi ve aidat gibi masrafların kim tarafından karşılanacağı gibi diğer önemli hükümler de yer almalıdır.

 

Kira sözleşmesi hazırlanırken, her iki tarafın da haklarını ve yükümlülüklerini koruyan bir anlaşma yapılması önemlidir. Sözleşmenin her sayfası imzalanmalı ve taraflara birer kopyası verilmelidir. Ayrıca, sözleşmenin hukuki geçerliliği için noter onayı da tercih edilebilir.

 

Bu bilgiler genel olarak kira sözleşmesi hakkında önemli noktaları kapsamaktadır. Ancak her durum farklı olabilir ve hukuki danışmanlık almak her zaman daha güvenli bir seçenektir.

Yazıyı Paylaş :