Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, bir gayrimenkulün ilerideki bir tarihte alım-satımının gerçekleşeceğini resmi olarak taahhüt eden bir ön sözleşme niteliğindedir. Bu sözleşme, alıcı tarafın belirtilen tarihte ve beyan edilen bedel ile gayrimenkulu alacağını, satıcı tarafın ise bu şartlarda satışı gerçekleştireceğini onaylar. Tapu devrinin ileriki bir tarihte gerçekleşeceği durumda, satış vaadi sözleşmesi resmi belge olarak kullanılır ve tarafların haklarını korur.

 

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin bazı şartları bulunmaktadır:

 

  1. Noter Onayı: Satış vaadi sözleşmesi, noter tarafından onaylanmadan kanuni geçerlilik kazanmaz. Noter onayı, sözleşmenin resmi geçerliliğini sağlar.

  2. Tapu Şerhi: Aynı sözleşmenin üçüncü taraflarla yapılmaması için tapuya şerh düşülebilir. Tapuya düşülen şerh, sözleşmenin kamuoyuna duyurulmasını sağlar ve diğer kişilere karşı koruma sağlar. Tapuya düşülen şerhin genellikle 5 yıl geçerlilik süresi bulunur. Eğer 5 yıl içerisinde gayrimenkul satışı gerçekleşmezse, sözleşme iptal edilir. Tapuya şerh düşülmediği durumlarda ise satış vaadi sözleşmesi 10 yıl boyunca geçerlidir.

  3. Tarafların Yükümlülükleri: Satış vaadi sözleşmesi, her iki taraf için yükümlülükler doğurur. Tapu devrinin gerçekleşebilmesi için her iki tarafın da sözleşmede belirtilen tarih ve şartlara uygun olarak hazır bulunması gerekmektedir. Ayrıca, satılacak gayrimenkulün tapulu olması da bir şarttır. Tapusuz gayrimenkuller için satış vaadi sözleşmesi düzenlenmez. Ancak, satıcı tarafın sözleşmenin imzalandığı tarihte mülkün tapusuna sahip olması zorunlu değildir. Sözleşmede belirtilen tapu devri tarihine kadar tapu alınmış olması yeterlidir.

  4. Sözleşmede Yer Alması Gereken Bilgiler: Satış vaadi sözleşmesinde aşağıdaki bilgilerin yer alması önemlidir

 

  • Tarafların adı, soyadı, açık adresleri ve iletişim bilgileri
  • Satılacak gayrimenkulün açık adresi ve tapu bilgileri
  • Satış bedeli, ödeme koşulları ve gecikme durumunda uygulanacak faiz oranı
  • Tapu devri için gerekli olan masrafların kim tarafından karşılanacağı (tapu harcı, döner sermaye vb.)
  • Cayma durumunda uygulanacak tazminat veya cezai şartlar
  • Anlaşmazlık durumunda yetkili mahkeme ve icra dairesi

 

Bu şartlar ve bilgiler, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin geçerliliğini ve tarafların haklarını korumasını sağlar. Ancak her durum farklı olabileceğinden, bir hukuk uzmanından destek almanız da önemlidir.

Yazıyı Paylaş :