Kiracı Hakları

 

  1. Oturma Süresi: Mülk sahibi, haklı bir gerekçe olmadan kiracıyı kira sözleşmesi süresi dolmadan evden çıkaramaz. Yasalar, mülk sahibinin çeşitli nedenlerle (örneğin, kendi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için) mülkünü talep etmesini mümkün kılar, ancak bu gerekçeler yasal çerçevede belirlenmiştir.

  2. Tadilat ve Bakım Masrafları: Borçlar Kanunu'nun 301. maddesi gereği mülk sahibi, kira süresi boyunca mülkü kiralanan haliyle tutmakla yükümlüdür. Bu nedenle, evin tadilat masrafları genellikle mülk sahibine aittir. Ancak, kiracı mülkte yapılacak masrafları kendi üstlenerek kira bedelinde indirim talep edebilir. Bu konuda anlaşmanın yazılı olarak yapılması ve masrafların belgelenmesi önemlidir.

  3. Kusurların Giderilmesi: Kiracı, kiraladığı mülkte sonradan oluşan kusurlar nedeniyle evden yeterince faydalanamıyorsa, mülk sahibinden bu kusurların giderilmesini talep edebilir. Eğer tadilat veya yapı kusurları giderilemezse, kiracı kira bedelinde indirim talep edebilir.

  4. Kira Sözleşmesi Süresi: Kira kontratları genellikle belirli bir süre için yapılmışsa ve sözleşmenin sona ereceği tarihten en az 15 gün önce yeni bir sözleşme yapılmamışsa, sözleşme otomatik olarak 1 yıl daha uzar.

  5. Mülk Devri: Kiracı, mülk sahibinden yazılı izin almak kaydıyla kiraladığı mülkü başka bir kişiye devredebilir. Ancak, mülk sahibi devri reddedemez veya makul bir sebep göstermeden kabul etmez.

  6. Apartman Yöneticiliği: Kiracılar, apartman kurulunda toplantılara katılarak apartmana yönetici olma hakkına sahiptirler.

  7. Sigorta ve Vergi Ödemeleri: Kiralanan mülkün sigorta primleri ve vergi gibi ödemeler, kira sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe genellikle mülk sahibine aittir.

  8. Depozito İadesi: Kiracı, mülkü verildiği gibi teslim ettiği sürece mülk sahibi depozitoyu iade etmekle yükümlüdür.

  9. Kiranın Geç Ödenmesi Durumu: Kiracı, zamanında ödenmeyen kiraları ödemekle yükümlüdür. Ancak mülk sahibi, kiracıdan cezalı kira veya benzeri ekstra ödemeler talep edemez. Kiranın ödenmemesi durumunda mülk sahibi, kiracıyı tahliye etmek için dava açabilir.

  10. Zamanın Yıpratıcılığı: Kiracı, zamanla eskiyen demirbaşlardan (mobilyalar, boyalar vb.) sorumlu tutulamaz.

 

Kiracılar, bu haklarını korumak veya sorunları çözmek için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabilirler.

Yazıyı Paylaş :