Emsal Kira Bedeli Nelerdir ?

 

Emsal Kira Bedeli, kira gelirlerinin vergilendirilmesi için kullanılan bir kavramdır. Gelir Vergisi Kanunu'na göre, kiralanan bir mülk için elde edilen kira geliri beyan edilirken, bu gelire karşılık gelen minimum kira bedeli olan emsal kira bedeli de beyan edilmesi zorunludur.

 

Emsal kira bedeli her yılın ilk üç ayında beyan edilir ve bir önceki yılın kira gelirini gösterir. Örneğin, 2021 yılında elde edilen kira geliri için 2022 yılının ilk üç ayında emsal kira bedeli beyan edilir.

 

Emsal kira bedelinin hesaplanması önemlidir, çünkü beyan edilen kira bedelinin emsal bedelden düşük gösterilmesi durumunda, mülk sahibi hakkında inceleme başlatılabilir. Emsal kira bedeli hesaplanırken aşağıdaki faktörlere dikkat etmek gerekir:

 

  1. Emlak Vergisi Değeri: Emsal kira bedeli, kiraya verilen mülkün emlak vergisi değerinin belirli bir yüzdesine karşılık gelir. Genellikle bu yüzde %5 olarak kabul edilir. Örneğin, bir mülkün emlak vergisi değeri 1.000.000 TL ise, emsal kira bedeli 50.000 TL olacaktır.

  2. Minimum Emsal Bedel: Emlak vergisi değeri 500.000 TL veya daha düşük olan mülklerde, minimum emsal bedel 25.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda, emsal kira bedeli en az 25.000 TL olarak beyan edilmelidir.

 

Emsal kira bedeli uygulamasının bazı durumlarda geçerli olmadığı durumlar da bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 73. maddesine göre aşağıdaki durumlar belgelenirse, emsal kira bedeli uygulanması gerekmez:

 

  1. Boş Kalan Gayrimenkuller: Kiraya verilen mülkün geçici olarak boş kalması ve muhafaza amacıyla başkalarının ikametine bedelsiz olarak bırakılması durumunda emsal kira bedeli uygulanmaz.

  2. Akrabaların İkameti: Mülk sahibinin anne, baba, ebeveynlerinin, çocuklarının, torunlarının veya kardeşlerinin aynı evde veya dairede ikamet etmeleri durumunda emsal kira bedeli uygulanmaz.

  3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Kiralamaları: Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kiralamalarda emsal kira bedeli hesaplanmaz.

 

Bu bilgiler ışığında, emsal kira bedelinin hesaplanması ve beyan edilmesi gereken durumları daha iyi anlayabilirsiniz. Vergi konularında kesinlikle bir mali danışmandan veya uzmanından destek almanız önemlidir.

Yazıyı Paylaş :