Ev Sahibi Hakları Nelerdir ?

 

  1. Kira Zam Oranı: Ev sahibi, her yeni kira sözleşmesinde kanunlar çerçevesinde belirlenmiş oranlarda zam yapabilir. Kiracı, bu zam oranını kabul etmezse, ev sahibi kira sözleşmesi bitiminde kiracıyı evden çıkarmaya yönelik adımlar atabilir. Kiracının evde kalmak istemesi durumunda ise yasal sınırlar içinde yapılan zamı kabul etmek zorundadır.

  2. Evden Çıkarma: Ev sahibi, belirli durumlarda kanunlar çerçevesinde kiracıyı evden çıkarma yetkisine sahiptir. Örneğin, mülkün kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için gerekli olması durumunda, ev sahibi kiracıya bu durumu bildirerek evden çıkmasını talep edebilir.

  3. Mülkün Satışı: Ev sahibi, kiralamış olduğu mülkü satma hakkına sahiptir. Ancak, kiracıyı önceden bilgilendirmek koşuluyla ev sahibi, mülkü üçüncü şahıslara gösterebilir. Ev satıldıktan sonra, ev sahibi kiracıya 6 ay içinde evden çıkması için bir ihtarname gönderme hakkına sahiptir.

  4. Kiracının Davranışları: Kiracının evde özensiz davranması veya komşularla iyi ilişkiler kurmaması gibi durumlarda, ev sahibi kiracının tahliyesini talep edebilir. Ev sahibi, kiracıya bir ihtarname göndererek bu aksiliklerin düzeltilmesini veya aksi takdirde evin boşaltılmasını istediğini belirtebilir.

  5. Süreli Sözleşmelerin Uzatılması: Belirli süreli kira sözleşmeleri süresi bitimine 15 gün kala, aksi belirtilmediği sürece eski şartlar üzerinden yenilenir. Ev sahibi, kira bedelini artırmak istiyorsa, bu süre öncesinde yeni bir sözleşme yapma hakkına sahiptir.

  6. Kira Borcunun Ödenmemesi: Kiracının kira bedelini ödemediği durumlarda, ev sahibi bir ihtarname göndererek 30 gün içinde borcun ödenmesini talep edebilir. Borcun ödenmemesi halinde, ev sahibi sözleşmeyi feshederek kiracıyı evden çıkarabilir.

  7. Hasarların Giderilmesi: Ev sahibi, mülkü kiraya verdiği gibi geri alma hakkına sahiptir. Kiracının izinsiz olarak yaptığı değişiklikler karşısında, ev sahibi bu değişiklikleri geri almasını talep edebilir.

  8. Tahliye Bildirimi: Karşılıklı anlaşmazlık durumunda, ev sahibi kiracıya tahliye bildirimi yapma hakkına sahiptir. Bu durum genellikle dava sürecine dönüşebilir ve maddi konular bir hakim tarafından çözümlenir.

  9. Depozito Hakkı: Ev sahibi, kiracıdan kira bedelinin 3 katını aşmayacak miktarda depozito isteme hakkına sahiptir. Kiralama sözleşmesi sona erdiğinde, kiracı mülkte hasar oluşturmuşsa ev sahibi, bu depozitoyu hasarları gidermek için kullanabilir.

 

Bu haklar, Türk Borçlar Kanunu'nun 6098 sayılı yasasına dayanmaktadır. Ancak, her durumda detayları belirlemek için yasal danışmanlık almanız önemlidir.

Yazıyı Paylaş :