Hisseli gayrimenkulün alım satımı

 

Hisseli gayrimenkulün alım satımı, diğer gayrimenkul alım satımlarından farklıdır çünkü birden fazla hissedarın adının yer aldığı ve her hissenin neye denk geldiğinin belirtilmediği tapu belgesi bulunur. Hisseli gayrimenkulün alım satımı için taşınmaz sahibi ve alıcının anlaşmasının yanı sıra tüm hissedarların izni gereklidir. Hissedarlar ortak bir görüşe varmadan gayrimenkul üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmak mümkün değildir, örneğin kiraya verme veya inşaat yapma gibi.

 

Hisseli gayrimenkulün satışı için farklı seçenekler vardır:

 

  1. Tüm Hisse Satışı: Tüm hisse sahipleri, gayrimenkulün satışı konusunda ortak bir karar vermelidir. Satış için tapu dairesine başvurulmalı ve tüm hisse sahipleri tapuda hazır bulunmalıdır. Alternatif olarak, hisse sahipleri bir avukata vekalet vererek tapu devrini gerçekleştirebilirler. Ancak, herhangi bir hisse sahibinin satışa itiraz etmesi durumunda dava açma hakkı bulunur.

  2. Belirli Hisselerin Satışı: Hisseli tapunun tamamının değil, belirli bir hissenin veya birkaç hissenin satılması durumunda izlenecek yol farklıdır. Hissesini satmak isteyen kişi, diğer hissedarlara noter aracılığıyla satış niyetini bildirmelidir. Diğer hisse sahipleri, belirtilen satış bedeli üzerinden hisse satın alma önceliğine sahiptir. Eğer diğer hissedarlar satın almak istemezse, söz konusu hisse diğer kişilere satılabilir. Ancak, hisse sahiplerinden biri haber vermeden satış gerçekleştirirse, diğer pay sahipleri önalım hakkını kullanmak için şufa davası açabilir.

  3. Ortaklığın Giderilmesi: Hisseli gayrimenkulün paydaşlar arasında ayrılarak kişisel mülkiyete çevrilmesi mümkündür. Hissedarlardan biri, izale-i şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası açarak bu talepte bulunabilir. Ortaklığın giderilmesi davası, mahkeme kararıyla hisseli gayrimenkulün paydaşlar arasında bölüşülmesini sağlar.

 

Hisseli gayrimenkulün alım satım süreci, tüm hissedarların görüşlerini, anlaşmalarını ve mahkeme kararlarını içerdiği için bazı zorluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle, hisseli gayrimenkul alım satımıyla ilgili danışmanlık almak ve yerel yasal düzenlemeleri dikkate almak önemlidir. Bir gayrimenkul avukatı veya emlak danışmanı size konuyla ilgili daha fazla bilgi sağlayabilir ve süreçte rehberlik edebilir.

Yazıyı Paylaş :