Ayıplı Konut Nedir ?

 

Ayıplı konutlar, satıcının belirttiği özellikleri karşılamayan, kararlaştırılan teknik özellikleri yerine getirmeyen ve alıcının konuttan gerektiği şekilde faydalanmasını engelleyen gayrimenkullerdir. Türkiye'deki Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 6502 sayılı hükmü, ayıplı maldan satıcının sorumlu olduğunu ve alıcının bu durumda bazı haklara sahip olduğunu belirtmektedir.

Ayıplı konutların özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Konutun elektrik, doğalgaz ve su gibi tesisat projelerinin tamamlanmamış olması.
 2. Konutta kolon ve kirişlerde tehlike arz edebilecek derin çatlakların bulunması.
 3. Konutun imar planına uygun olmaması.
 4. Yapı ruhsatının bulunmaması.
 5. Yangın merdiveni, asansör gibi alanların mevzuata uygun yapılmaması.
 6. Binanın balkon ve çatı giderlerinin eksik olması.
 7. Konutun ipotekli olması.
 8. Statik betonarme projenin olmaması.

Ayıplı konut durumunda alıcının sahip olduğu haklar ise şunlardır:

 1. Ayıplı konutu satın alan kişi, ayıbı fark ettikten sonra satışın ardından 30 gün içinde satıcıya ihbarda bulunmalıdır. İhbar, noter veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılmalıdır. Satıcıya bildirimde bulunduktan sonra ayıplı mal davası açılabilir.

 2. "Gizli ayıp" olarak adlandırılan, kullanım sırasında veya bir uzmanın incelemesi sonucunda ortaya çıkan ayıplar ise 5 yıl içinde ihbar edilebilir. Bu 5 yıl, ayıplı konutlarda zaman aşımı süresidir. İlgili kanunun 11. maddesinde belirtilen ayıplı konutlarda tüketici hakları ise şunlardır:

  a. Sözleşmenin feshedilmesi, yani satılan gayrimenkulün iade edilmesi. b. Satış bedelinden ayıp oranında indirim talep edilmesi. c. Tamiratın veya eksikliklerin giderilmesi ve masraflarının satıcı tarafından karşılanması. d. Konutun aynı özelliklere sahip başka bir konutla değiştirilmesi.

Tüketici, bu haklardan yalnızca birini kullanabilir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre, konutun ayıpları ağır kusurlu veya hileyle gizlenmişse, 5 yıllık zaman aşımı süresi geçerli olmaz. Bu tür durumlarda tüketicinin haklarını kullanma süresi sınırsızdır.

Yazıyı Paylaş :