İmar Durumu

 

İmar durumu; bir bölgedeki imar planlarına ve imar yönetmeliğine göre bir arsanın hangi şartlarda ve nasıl kullanılabileceğini gösteren belgeye denir. Söz konusu bölgeye inşa edilecek yapılar, imar durumu belgesindeki detaylar esas alınarak yapılır.

 

İmar durumu belgesi, belediyelerin Kadastro Müdürlüklerinden alınabilir. Ancak alınan imar durumu belgesi 1 yıl süreyle geçerlidir. 1 yıldan daha eski süreli imar belgeleri için yeniden başvuruda bulunulması gerekir. Ayrıca belge başvurusunda Kadastro Müdürlüğünden alınacak çap belgesi, tapu, nüfus kağıdı gibi evraklar da istenir.

 

İlgili belediyelerin sınırları içinde yer alan bir arsanın imar durumu bilgileri, belediyelerin e-imar uygulamaları kullanılarak da sorgulanabilir. Ancak online sorgulamalar ile edinilen bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır, imar belgesi yerine kullanılamaz.

28.03.2023
Haberi paylaş :