Noterler, Gayrimenkul Alım-Satım İşlemlerinde Sürece Dahil Edildi

 

Gayrimenkul alım-satım trafiğindeki artış, özellikle büyükşehirlerdeki tapu dairelerinde yoğunluğa neden oluyordu ve zaman zaman randevu almak mümkün olmuyordu. Tapudaki yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı ve bu kapsamda noterler sisteme dahil edildi.

Artık noterlerde, konutlarla birlikte ofisler, dükkânlar, arsalar ve tarlalar gibi tüm taşınmazların alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilecek.

 

Randevusuz Gitmeyin

Noter aracılığıyla satış işlemini gerçekleştirmek isteyenler için randevusuz gidilmesi mümkün değildir. Satış işlemi için notere gitmek isteyenler, Türkiye Noterler Birliği'nin "e-randevu/başvuru" uygulamasını kullanarak e-Devlet kapısını kullanarak başvuruda bulunmalıdır. Başvuru sırasında, satışı yapılacak taşınmaz seçilir. Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi'ne (TNBBS) tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ve taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler girilir ve ilgili belgeler yüklenir. Yüklenen belgelerin asılları, randevu tarihi ve saatine geldiğinizde ibraz edilmelidir.

Ayrıca, işlemin yapılacağı noterlik de başvuru aşamasında seçilecektir. Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemi'ne gönderilen başvurular seçilen noterliğin başvuru ekranına düşecektir. Noterin hukuki veya fiili bir engel nedeniyle başvuru belgesini düzenleyememesi durumunda, başvuru reddedilecek ve taraflara noterlik bilgilerini güncelleme imkânı verilecektir. Bu durum, tarafların kaydettikleri telefon numaralarına kısa mesajla bildirilecektir.

 

Alım-Satım İşlemi Nasıl Tamamlanacak?

Alım-satım işlemi şu adımlarla tamamlanacaktır:

  1. Başvuru yapılır: Başvurudan sonra noter, başvuru belgesini düzenleyecektir.
  2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne iletilir: Noter, düzenlediği başvuru belgesini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne, Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) üzerinden iletecektir. Satışa konu taşınmazın ayrıntılı tapu kayıt bilgileri ve diğer belgeler TAKPAS üzerinden sorgulanacaktır. Taşınmaza ilişkin belgeler eksikse, eksiklikler tapu müdürlüğünden talep edilecektir. Noter, eksik belge veya taşınmazın satışına engel hukuki bir durum olmadığını tespit ettikten sonra sözleşme hazırlayacaktır.
  3. Ödeme yapılır: Genel Müdürlük, işleme ait döner sermaye hizmet bedeli ile tapu harcının tahsilatı için e-tahsilat seri numarası üretecek ve notere TAKPAS üzerinden iletecektir. Noter, e-tahsilat seri numarası ve ödeme yöntemi ile sözleşmenin imzalanmasına yönelik randevu tarih ve saatini taraflara kısa mesajla bildirecektir.
  4. İmzalar atılır: Taraflar, randevu tarih ve saatine noterde hazır bulunmalıdır. Eğer randevuya gelinmezse, taraflara 10 gün içinde notere başvurmaları gerektiği bilgisi kısa mesajla iletilir. Aksi takdirde başvuru iptal edilecektir.
  5. Tapu teslim edilir: Noter, taşınmazın satışını kısıtlayıcı veya satışa engel hukuki bir durum olmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi taraflara imzalatır ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) yevmiye numarası alarak sözleşmeyi ve diğer belgeleri TAKBİS'e kaydeder. Sözleşmenin TAKBİS'e kaydedilmesinin ardından tapu müdürlüğü taşınmazın tapu siciline tescilini gerçekleştirir. Sözleşme ve diğer belgeler noter tarafından TNBBS'ye kaydedilir ve fiziksel olarak arşivlenir.
  6. Tapu senedi teslim edilir: Taraflara, sözleşme imzalandıktan sonra noter tarafından tapu senedi teslim edilecektir.

 

Noter İşlem Ücreti

Noter aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler için ek bir ücret ödenecektir. Bu ücret, taşınmazın değerine göre belirlenecektir. Noter ücreti, 500 TL'den az olamayacak ve 4.000 TL'den fazla olamayacaktır. Ayrıca, bu miktarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

02.07.2023
Haberi paylaş :