İmarsız Arsayı Ev Yapmak 

 

İmarsız arsalar, imar planı dışında kalan, üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan arazilerdir. İmarsız arsalar genellikle daha uygun fiyatlara sahip olmaları nedeniyle ev yapmak isteyenler tarafından tercih edilirler. Ancak, Türkiye'de imarsız arsaya ev yapmak mümkün müdür? Bu makalede, Türkiye'deki mevzuatın imarsız arsaya ev yapma konusundaki durumunu inceleyeceğiz.

 

İmarsız Arsayı Ev İçin Kullanmak

İmarsız arsa üzerine ev yapmak isteyenler, öncelikle bu arsanın bulunduğu bölgenin imar durumunu araştırmalıdırlar. Türkiye'de her bölgenin farklı bir imar planı bulunmaktadır ve bu imar planı arsaların kullanım şeklini belirlemektedir. İmar planı dışında kalan arsaların imar planı için başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru sonrasında arsanın imar planına dahil edilip edilmeyeceği, hangi koşulların sağlanması gerektiği ve ne kadar sürede sonuçlanacağı gibi konular netleşecektir.

 

Ancak, imar planı dışında kalan arsaların imar planına dahil edilmesi ve inşaat izni alınması mümkün olmayabilir fakat özel koşullar gereklidir. Çünkü, arazi bölgesel koruma alanlarına, tarım arazilerine, ormanlık alanlara ve benzeri alanlara denk gelmiş olabilir. Bu durumda, arsanın imar planına dahil edilmesi mümkün olmayacağından ev yapmak mümkün olmayacaktır.

 

İmarsız Arsaya Ev Yapmanın Riskleri

İmarsız arsaya ev yapmak, birçok riski de beraberinde getirmektedir. Öncelikle, yapılan ev yasal olarak tanınmayacak ve herhangi bir sorun yaşandığında yasal hak talep edilemeyecektir. Ayrıca, evin yapıldığı arazi üzerinde, kamunun veya özel kişilerin talebi üzerine yıkım işlemi uygulanabilir. Bu durumda, yapılan evin yıkılması veya yıkım bedelini ödemek gibi maddi kayıplar yaşanabilir.Dikkatli olunması ve mevzuata göre işlem yapılması gereklidir.

Sonuç olarak,imarsız arsaya ev yapmak mümkün olabilir ancak, arsanın bulunduğu bölgenin imar durumuna ve arazinin kullanımına dair mevzuatın incelenmesi gerekmektedir. İmarsız arsaya ev yapmanın riskleri de göz önüne alın.

20.06.2023
Haberi paylaş :