Kira Krizi Derinleşiyor

 

Türkiye'de ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları, uzun süredir süregelen bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kiracıları korumak amacıyla getirilen yüzde 25'lik zam sınırı, ev sahipleri için ciddi bir problem haline gelmiştir. Bu sınır, kiraya verilen evlerin kira bedelinin belirli bir yüzde üzerinde artırılamayacağı anlamına gelir. Bu durum, ekonomik koşullar değişse dahi ev sahiplerinin kira ücretlerini yeterince artıramamasına yol açar. Böylece, ev sahipleri kira gelirlerindeki düşüş ve enflasyon karşısında zarar görmeye başlarlar.

 

Ev sahiplerinin elini kolunu bağlayan bir diğer faktör ise, kiracılara ilişkin tahliye süreçlerinde yaşanan zorluklardır. Yasal prosedürler ve mahkeme süreçleri oldukça uzun ve karmaşıktır. Kiracının kiralanan yerden çıkarılması için zaman alıcı ve zorlayıcı süreçler izlenmelidir. Bu da ev sahiplerini uzun süreli sorunlarla baş başa bırakır.

 

Son zamanlarda, ev sahipleri arasında evlerini kiraya vermek istememe eğilimi artmaktadır. Bazı ev sahipleri, kiracıların uzun süreli kalmaları durumunda evlerini boşaltmak için gereken zamanı ve çabayı ayıramayacaklarından korkmaktadırlar. Bu, kiracıların ev sahiplerinin taleplerini reddetme şansını artırır ve ev sahibini kiracıyı tahliye etmeye zorlayan zorlu yasal süreçlerle karşı karşıya bırakabilir.

 

Borçlar Kanunu ve İcra İflas Kanunu, mevcut yasal düzenlemelerdir ve genellikle kiracıları korumak üzerine odaklanmışlardır. Ancak, uzmanlara göre, bu yasaların ev sahiplerini yeterince korumadığı düşünülmektedir. Özellikle kiracıların yasa gereği sunulan hakları fırsata çevirmesi, adil bir denge oluşturulmasını zorlaştırmaktadır.

 

Tüm bu sorunlar, gayrimenkul sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Ev sahipleri, yatırımcılar ve mülk sahipleri, kira getirilerindeki düşüş ve süregelen anlaşmazlıklar nedeniyle sektöre olan güvenlerini kaybedebilirler. Bunun sonucunda, ev sahipleri evlerini kiraya vermeyi düşünmekten vazgeçebilir veya alternatif yatırım seçeneklerine yönelebilirler.

 

Bu tür anlaşmazlıkların çözümü için hukukçular ve sektör uzmanları, mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve taraflar arasında adil bir denge sağlayacak yeni düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Amacın, hem kiracıların haklarının korunması hem de ev sahiplerinin adil bir şekilde işlerini yürütebilmesi için uygun bir denge kurmaktır. Bu şekilde, hem kiracılar hem de ev sahipleri için adil ve sürdürülebilir bir yaşam alanı yaratmak mümkün olacaktır.

18.07.2023
Haberi paylaş :